Now showing items 1-1 of 1

  • Městské lázně 

    Eliáš, Petr
    Projekt se na jedné straně zabývá aktivací a potřebami místa dotvářením chybějících vazeb, na druhé straně se snaží najít novou atraktivní formu lázní. Výsledkem je most.