Now showing items 1-1 of 1

  • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

    Říhová, Helena
    Náplní diplomové práce bylo řešení vstupní " zelené zóny" průmyslového areálu papírny Wanemi. Ve vstupní zóně je umístěn výstavní pavilon a objekt administrativní budovy. Detailněji se práce zabývá právě řešením výstavního ...