Now showing items 1-7 of 7

 • Digital Image Watermarking 

  Al Zaid, Abdullah Saleh
  This is the Final Project Report as being composed of an extensive summary of activities and results made by the student Abdullah S. A. Alzaid while undertaking the Watermark Project. This project acquaints an algorithm ...
 • JavaME aplikace pro sázení na sportovní zápasy 

  Kubalík, František
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci aplikace pro mobilní terminály, která umožňuje uživateli sázet na sportovní zápasy. Funkčnost této aplikace je závislá na centrální databázi, jejíž návrh je také součástí ...
 • Publikační a redakční systém v jazyce PHP 

  Velký, Petr
  Tato práce se zabývá vývojem redakního systému. V úvodní ásti dokumentu se zab ývá návrhem vlastního systému, následuje výet pouítých technologií a implementace vlastního systému.
 • SIP klient pro Windows Mobile 

  Regueyra, Philip
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového klienta, který bude schopen provádět telefonní spojení prostřednictvím paketové sítě. K tomuto účelu je využit signalizační protokol SIP společně s ...
 • Vodoznačení digitálních obrazů 

  Šujan, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vodoznačení digitálních statických obrazů ve frekvenční oblasti. Jedná se o přidání tajné informace do originálních dat takovým způsobem, aby byla originální data ovlivněna co ...
 • Webová aplikace pro srovnání algoritmů pro kompresi obrazů 

  Šanda, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace pro vzájemné porovnání originálního a zkreslených obrázků, které jsou znehodnoceny ztrátovou kompresí. Obrázky mohou být posuzovány jak visuálně, tak dle parametrů k nim ...
 • Zpracování histogramu barevného obrazu 

  Kučera, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním histogramu barevného obrazu. K pochopení dané problematiky popisuje jednotlivé metody, kterými se dá barevný obraz a jeho histogram upravovat. Dále podává návrh realizace programu ...