Now showing items 1-1 of 1

  • Statické a dynamické vlastnosti proudových zdrojů 

    Čech, Vojtěch
    Tato bakalářská práce popisuje základní vlastnosti proudových zdrojů a jejich využití jako proudová zrcadla. Zaměřuje se na nejčastější varianty, kde podrobně popisuje princip a vlastnosti proudového zrcadla podle Wilsona. ...