Now showing items 1-4 of 4

 • Měření teploty v řídicím systému TZB 

  Březík, Petr
  Dokument pojednává o měření teploty v domě, pro klimatizaci, řízeném mikrokontrolérem. V první části je popsán celkový systém a možný návrh budoucího řešení. V druhé části je zpracován teoretický rozbor nejpoužívanějších ...
 • Objektové programování v LabVIEW 8.5 

  Roháč, Josef
  Cílem této práce je objasnit a seznámit uživatele s problematikou objektového programování v LabVIEW verze 8.5. V úvodu nastíní princip LabVIEW jako takového a připomene, kdy bylo objektové programování poprvé implementováno ...
 • Software pro ovládání polohovacího stolku 

  Schelle, Igor
  Bakalářská práce popisuje vlastnosti polohovacího mechanismu a její součástí je program, který ovládá tento polohovací mechanismus. V práci jsou popsány parametry charakterizující chování krokového motoru.
 • Soubor úloh z oblasti sběru dat (Data Acquisition) pro kurs BEMS 

  Novotný, Marek
  Obsahem této práce je pochopení problematiky sběru dat. Je zde vysvětleno co je to sběr dat, taktéž jsou vysvětleny některé často používané pojmy a principy, které s touto problematikou souvisí. Jak lze z určitého fyzikálního ...