Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní úlohy využívající měřicí systém LabView 

    Černocký, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá měřením hmotnosti pomocí senzorů s deformačními elementy a měřicího systému LabVIEW. Jejím cílem je navrhnout a realizovat dvě laboratorní úlohy využívající Wheatstoneovy můstky k transformaci ...