Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy generování trojfázové sinusové pulsní šířkové modulace 

    Rudolf, Ladislav
    Cílem této bakalářské práce je uvést čtenáře do problematiky algoritmu generování trojfázové sinusové pulsní šířkové modulace. Hlavní pozornost je věnována metodám generování pulsně šířkové modulace, jako je komparační ...
  • Asynchronní dynamometr - výkonový měnič 

    Vetiška, Vojtěch
    Tato práce se zabývá výkonovým měničem pro asynchronní dynamometr. Seznámíme se v ní s nároky kladenými na spínací tranzistory a budiče. Poté probereme princip a zapojení trojfázových frekvenčních měničů a aktivních ...