Now showing items 1-1 of 1

  • Využití biomasy v energetických výrobnách ČR 

    Červinka, Petr
    Cílem tohoto projektu je seznámit se s rozdělením biomasy podle druhu a použití. Srovnáme využívání biomasy mezi ČR a EU. Seznámíme se s technologií spoluspalování s fosilními palivy a její energetické a ekonomické hodnocení. ...