Now showing items 1-3 of 3

 • Pracoviště senzorové techniky přístupné pomocí internetového rozhraní 

  Cieslar, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením podpory výuky předmětu "Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy" prostřednictvím vzdáleně řízené laboratoře senzorové techniky. Hlavním cílem je návrh a realizace zařízení, ...
 • Vliv stáří a skladování na výstupní odezvu amperometrických senzorů 

  Kovařík, Lukáš
  Práce se zabývá vlivem stárnutí a skladování na výstupní odezvu amperometrických senzorů vyrobených tlustovrstvou technologii. Po úvodních kapitolách v nichž jsou popsány vlivy působící na výstupní odezvu senzoru, obecně ...
 • Vodivé propojení keramiky s FR4 v 3D struktuře 

  Pelc, Miroslav
  Předkládaná práce se zabývá vodivým propojením keramických substrátu s FR4 do trojrozměrných struktur. Jako konkrétní aplikace, byl na keramický substrát vytvořen vysokofrekvenční zesilovač, za účelem ověření vlastností ...