Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči 

    Adamský, Aleš
    Práca sa zaoberá vlastnosťami, tvorením, reprezentáciou a analýzou reči a rečového signálu. Do detailov vysvetžuje pojmy ako emócia a prozódia. Rozoberá jednotlivé emočné stavy človeka, ako i prozodické parametre: intenzitu, ...