Now showing items 1-1 of 1

  • Nízkofrekvenční zesilovač ve třídě D s PWM modulací 

    Arvai, Luboš
    Tato práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního zesilovače pracujícího ve třídě D s výkonem 2x20 W. V úvodu je stručně popsán princip funkce zesilovačů pracujících ve třídě D. Následuje blokové schéma navrhovaného zesilovače ...