Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace biometrických prvků v docházkových systémech 

  Michálek, Libor
  V přiložené bakalářské práci se zabývám principy a metodami měření biometrických dat a analýzou dostupných typů biometrických systémů v kontextu jejich možného využití v aplikacích charakteru docházkových systémů. V této ...
 • Databáze emoční řeči 

  Hlavica, Michal
  V této bakalářské práci je rozebrána teorie emocí, to jak emoce vznikají a jak jsou fyziologicky vyjádřeny lidským tělem. Jak se tyto fyziologické projevy a emoce vůbec promítají do lidské řeči. Dále je popsán proces tvorby ...
 • Klasifikace akustických signálů 

  Pospíšil, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku automatické klasifikace hudebních žánrů. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. ...
 • Možnosti spolupráce prostředí Matlab s dalšími programy a programovacími jazyky 

  Štefek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na možnosti prostředí Matlab. Možnosti ve smyslu sdílení nebo zpracování dat mezi Matlabem a jinými programovacími jazyky a programy. Práce si klade za cíl vytvořit návod a přehled v těchto možnostech ...
 • Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči 

  Adamský, Aleš
  Práca sa zaoberá vlastnosťami, tvorením, reprezentáciou a analýzou reči a rečového signálu. Do detailov vysvetžuje pojmy ako emócia a prozódia. Rozoberá jednotlivé emočné stavy človeka, ako i prozodické parametre: intenzitu, ...
 • Využití prostředí MATLAB pro neuronové sítě 

  Lenk, Peter
  Tato bakalářská práce se věnuje základům teorie neuronových sítí a jejich modelováním v prostředí MATLAB. Práce může být rozdělena do čtyř celků. Po úvodu k práci je v první kapitole vysvětleno teoretické pozadí neuronových ...