Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv příměsí v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla. 

    Svoboda, Marek
    Olověné akumulátory v hybridních elektrických vozidlech (HEV) pracují v režimu PSoC (Partial State of Charge). Právě v tomto režimu dochází k novým mechanizmům poruch. Tyto mechanizmy jsou dávány do souvislosti s nevratnou ...
  • Vývoj autonomního fotovoltaického systému 

    Svoboda, Luboš
    Práce se zabývá realizací systému, který umožní testovat vliv šesti různých režimů na životnost akumulátoru. Systém bude spojen s počítačem, který bude provádět měření proudu a napětí a přepínat mezi nabíjecím a vybíjecím ...