Now showing items 1-1 of 1

  • Testování a měření EMC 

    Bartoň, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility v celé její šíři, jak po stránce technické tak i biologické. V této práci jsou rozebrány jednotlivé legislativní požadavky a předpisy EMC. ...