Now showing items 1-1 of 1

  • Webová aplikace pro správu učebny 

    Bartoňová, Veronika
    V této bakalářské práci se zabývám návrhem a realizací webového rozhraní pro vzdálenou správu telefonních přístrojů. Pro realizaci tohoto projektu bylo zvoleno vývojové prostředí jazyka PHP a databázový systém MySQL. ...