Now showing items 1-1 of 1

  • 3D model z dvojice kamer 

    Bastl, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je vytvoření metod pro získání 3D dat. Tyto data mají být použitelná jako vstupní data pro algoritmy, které je zpracují do formátů zprostředkující prostorový vjem člověka. Je řešen problém ...