Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování 3D dat 

    Bastl, Petr
    Tato práce seznamuje s metodami zprostředkovávajícími pozorovateli prostorový vjem. Podává přehled stereoskopických metod jako SIRDS, anaglyf a projekce pomocí dvojice projektorů a polarizačních filtrů. Je zde také popsán ...