Now showing items 1-2 of 2

  • DAQ USB moduly 

    Kaderka, Tomasz
    Bakalářská práce se zabývá problematikou sběru a zpracování dat. V první části je okrajově rozebrán vývoj měřící techniky, virtuální instrumentace a rozhraní pro komunikaci. Druhá část práce obsahuje srovnání USB měřicích ...
  • Obslužný SW pro analyzátor HP89410A 

    Jemelka, Ondřej
    Cílem práce je shrnout možnosti a využití spektrálního analyzátoru jako záznamníku krátkodobých signálů a jejich spektrální analýzu v prostředí LabView. Práce pojednává o principech a výhodách spektrální analýzy. Produktem ...