Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování diagramu oka 

    Chýlek, Richard
    Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout adaptor pro zobrazování diagramu oka digitálních signálů v základním pásmu. Adaptor je zařízení, pomocí kterého můžeme znázornit zkreslení signálu vzniklé průchodem přes přenosový ...