Now showing items 1-7 of 7

 • Integrace zabezpečovacích systému do objektu 

  Sihelník, Jakub
  Předmětem této práce je návrh a realizace zabezpečovacích technologií, požární ochrany a uzavřeného kamerového okruhu. První část popisuje funkce elektrické zabezpečovací technologie, vhodný návrh instalace a na konci je ...
 • Mikroprocesorem řízené zabezpečovací zařízení 

  Machek, Ondřej
  Práce řeší problematiku zabezpečení objektů pomocí zabezpečovacích ústředen. Práce se zabývá návrhem zabezpečovacího zařízení a softwarového vybavení pro zabezpečovací ústřednu. MACHEK, O. Mikroprocesorem řízené zabezpečovací ...
 • Průmyslový PID regulátor s vizualizací a beznárazovým přepínáním 

  Kupčík, Michal
  Tato práce seznámí čtenáře s různými programovými realizacemi PID regulátoru. Dále obsahuje popis čtyř základních událostí, u kterých dochází k nárazovému přepínání. Pro každou z těchto čtyř událostí je provedena analýza, ...
 • Realizace vizualizační aplikace pro řízení technologických procesů 

  Mrtvý, Bohuslav
  Obsahem dokumentu je základní seznámení s programovatelnými automaty, dále popis vizualizační aplikace pro řízení technologických procesů pro Power Panel 4PP480.1043 – 75 od firmy B&R. Práce seznamuje s uživatelským ...
 • Regulace topného systému s využitím obnovitelných zdrojů 

  Duda, Pavel
  V této práci se řeší simulace topného sytému a ohřívání teplé užitkové vody inteligentního domu pomocí mikroprocesoru firmy ATMEL. Jako primární zdroj tepelné energie slouží solární kolektor, který je doplněn plynovým ...
 • Vizualizace Petriho sítí na Power Panelu 

  Krechler, Michal
  KRECHLER, M. Vizualizace Petriho sítí na Power Panelu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 75 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Luděk Chomát. V práci se řeší ...
 • Vytvoření komunikace mezi Power Panely 

  Motl, Jakub
  Teoretická část této bakalářské práce se zabývá možnostmi komunikace mezi Power Panely od firmy B&R. Jsou zde rozebrány možnosti komunikace mezi více PLC, vizualizační prostředky, seznam produktů od firmy B&R. Dále obsahuje ...