Now showing items 1-1 of 1

  • Ruční terminál pro VN tester 

    Coufal, Miroslav
    Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba ručního terminálu pro vysokonapěťovou sondu Spark 2030UL. Je zde popsán návrh a výroba desky plošných spojů ručního terminálu. Dále je zde popsáno vytvoření softwarového vybavení ...