Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení krokových motorů s CPLD 

    Daněk, Jan
    Tématem mé bakalářské práce je řízení krokových motorů s CPLD. Vytvoření radiově řízeného anténního rotátoru. Řízení je prováděno osobním počítačem pomocí RF obvodů. Práce obsahuje objasnění konstrukce a principu krokových ...