Now showing items 1-1 of 1

  • Šíření elektromagnetického pole v lidské tkáni 

    Dostálová, Petra
    Tato bakalářská práce se věnuje základům šíření elektromagnetického pole, popisu principu metody konečných prvků, simulaci šíření elektromagnetického pole od trychtýřové antény a vlivu tohoto pole na lidskou tkáň v programu ...