Now showing items 1-5 of 5

 • Dynamický laserový interferometr 

  Chovaneček, Libor
  Tématem této bakalářské práce je dynamický laserový interferometr. Práce se nejprve zaměřuje na teorii, kde vysvětluje pojem interference a popisuje princip fungování interferometru na konkrétních typech interferometrů. ...
 • Návrh a konstrukce časovacího zařízení 

  Demjanics, Ferenc
  Časovačem se rozumí zařízení, které umožňuje přesně odměřovat čas. V každodenním životě se používá mnoho časovacích zařízení, ale jejich použití je omezeno na předem definovaný účel. Proto jsem se rozhodl zkonstruovat ...
 • Optoelektronické měřicí metody 

  Kvapil, Antonín
  Práce se zabývá problematikou měření výkonu i složek elektrického a magnetického pole. V práci je proveden rozbor metod pro měření pulsního napětí, proudu a okamžitého výkonu elektromagnetického pulsu. Je navržena metoda ...
 • Synchronní detekce modulovaných optických signálů 

  Poliak, Juraj
  Bakalárska práca pojednáva o vlastnostiach systému pre synchrónnu detekciu slabých optických signálov. V práci budú rozobrané jednotlivé aspekty návrhu, ako aj jednotlivé časti systému. V závere bude navrhnutá celková ...
 • Zdroj proudového impulsu vysoké úrovně 

  Myška, Radek
  Tento semestrální projekt se zabývá možnostmi vytváření velmi krátkých proudových impulsů vysoké úrovně. V rámci projektu jsou řešeny jednotlivé části zdroje a navržena jeho optimální řešení, které budou realizována v rámci ...