Now showing items 1-1 of 1

  • Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonového pole 

    Grénar, Milan
    Cílem bakalářské práce je shromáždění teoretických i praktických informací o~metodách pro odhad směru příchodu signálu, přičemž důraz je kladen na tvarování přijímací charakteristiky. Jsou zavedeny obecné konvence používané ...