Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" 

    Dušek, Jiří
    Záměrem této práce bylo sestavit matematický model laboratorního přípravku „Inverzní kyvadlo“, verifikovat ho a na základě toho vytvořit simulační model. Pro tento simulační model soustavy pak navrhnout způsob jeho řízení ...
  • Návrh řízení laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" 

    Rýc, Jan
    V této práci je provedena identifikace systému inverzního kyvadla. K získání matematického modelu jsou použity Lagrangeovy rovnice druhého druhu. V programu Simulink je provedeno vytvoření nelineárního modelu ze získaných ...