Now showing items 1-1 of 1

  • Inteligentní nabíječka olověných akumulátorů 

    Hadwiger, Tomáš
    Tato bakalářská práce pojednává o nabíjení olověných akumulátorů. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, na jejichž základě byl zvolen nejlepší možný způsob nabíjení. Zohledňuje se kapacita akumulátorů, což znamená využití ...