Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza bezpečnosti síťových protokolů 

  Bednařík, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je analýza bezpečnosti síťových protokolů. Protože je síťových protokolů velké množství, ve své práci popisuji pouze několik z nich. Mým úkolem je popsat strukturu modelu TCP/IP z hlediska ...
 • Kryptografické systémy nad eliptickými křivkami 

  Křivka, Petr
  V této bakalářské práci je zpracována problematika kryptografických systémů na bázi eliptických křivek. Je zde popsán matematický aparát, který tyto systémy využívají. Podrobněji je zde rozebrána aritmetika konečných polí. ...
 • Metody kvantové kryptografie 

  Pajtinová, Mária
  Bakalářská práce analyzuje metody kvantové kryptografie, konkrétně popisuje používané přenosové protokoly využívající otevřený komunikační kanál. Tyto metody prakticky předvádí simulační program, který je součástí. V další ...
 • Metody návrhů počítačových sítí 

  Božek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu počítačové sítě pro středně velkou infrastrukturu, jejím zabezpečením a následnou realizací směrovače s firewallem. Tento hraniční prvek bude schopný plnit základní ...
 • Využití OpenSource SW pro filtraci provozu 

  Horák, Daniel
  Práce se zabývá využitím svobodného a otevřeného software pro filtrování síťového provozu a jeho nasazením v hraničních branách malých a středně velkých sítí. Zvláštní pozornost je kladena na filtrování provozu protokolu ...
 • Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí 

  Maňák, Jiří
  Tato práce pojednává o návrhu simulačního modelu bezdrátové senzorové sítě v prostředí Castalia se zaměřením na energetickou spotřebu senzorových uzlů za použití komunikačních jednotek Mica2 a MicaZ. Popisuje základní práci ...