Now showing items 1-3 of 3

 • Generátor EKG signálu 

  Štohanzlová, Petra
  Tato práce se zabývá vznikem EKG signálu a možnostmi, jak jej generovat pomocí prostředí programu LabVIEW. Na základě prostudovaných metod popisu signálu byla vybrána metoda využívající podobnosti jednotlivých úseků EKG ...
 • Měření vlastností ultrazvukových měničů pomocí LabView 

  Šikula, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovými měniči, které se využívají v ultrazvukové technice. Cílem práce je seznámení se s vlastnostmi a parametry ultrazvukových měničů. V práci je provedeno měření frekvenční ...
 • Virtuální přístroj pro experimentální ultrazvuková měření 

  Dufek, Ladislav
  Tato bakalářská práce pojednává o využití virtuálního přístroje (VI) vytvoře-ného v prostředí LabVIEW, k měření ultrazvukových měničů, zejména jejich frek-venční charakteristiky. Stručně popisuje základy ultraakustiky a ...