Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické ovládání ventilační klapky 

    Harman, Ján
    Tématem mé bakalářske práce je automatické ovládání ventilační klapky. Je to elektronické zařízení, které na základě vstupního signálu otevírá či zavírá klapku poháněnou elektromotorem. Toto zařízení může sloužit samostatně, ...