Now showing items 1-1 of 1

  • Flíčková anténa s přepínatelnou polarizací 

    Havelka, Michal
    Bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů planárních antén, metod jejich návrhu, optimalizací a modelováním v programu ANSOFT Designer. Důraz je kladen na návrh planárních antén s aperturovým buzením. Nejprve je ...