Now showing items 1-9 of 9

 • Diagnostika spolehlivosti technických zařízení 

  Bábek, Tomáš
  Tato práce se zabývá teorií spolehlivosti a diagnostiky . Obsahuje stručné vysvětlení pojmů, které se vyskytuji v odvětví spolehlivosti technických zařízení. Dále je součástí práce určování spolehlivostnich ukazatelů, ...
 • Kardiostimulátory a zdroje rušení 

  Lojková, Lea
  Tématem této semestrální práce jsou kardiostimulátory a zdroje rušení. Projekt částečně navazuje na starší diplomovou práci na dané téma (Ing. Kulík, Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT, VUT Brno) a z hlediska metodiky ...
 • Měření stability kmitočtu funkčních generátorů 

  Šmídek, Miroslav
  Tato práce pojednává o problematice nejistot měření a vyhodnocování krátkodobé kmitočtové stabilitě funkčních generátorů Tesla BM 492, Newtronics 200 MSP a Agilent 33120A. Parametry krátkodobé kmitočtové stability jsou ...
 • Negativní vlivy vibrací vřetena 

  Dvořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o měření vibrací vřetene č.1 obráběcího stroje STRATOS. Vzniklé vibrace mají zásadní vliv na obráběcí proces a dodržení předepsaných tolerancí. V této práci jsou také principy funkce ...
 • Nejistoty a kompatibilita měření 

  Kvapil, Josef
  Tato práce se zabývá problematikou nejistot měření při měření odporů a indukčností. Dále se věnuje zpracováním obecných postupů pro určení nejistot měření s použitím měřicích přístrojů Agilent 4263B, Tesla BM507 a Tesla ...
 • Projektová dokumentace a systém jakosti ISO 9000 

  Jeřábek, Martin
  Zavedení systému managementu kvality podle mezinárodních norem ISO 9000 je jednou z cest, jak zvýšit konkurenceschopnost a efektivnost organizace. Cílem této práce bylo popsat a případně zefektivnit tvorbu, zakládání a ...
 • Systém jakosti v metrologické laboratoři 

  Bílý, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem managementu jakosti Metrologické laboratoře. Jsou zde rozebrané jednotlivé ISO normy, mezinárodní organizace. Dále zde zpracovávám činnosti metrologické laboratoře, jako pracovní ...
 • Systémy MMS a jejich spolehlivost 

  Jurčík, Petr
  Cíl této práce je popsat a analyzovat lidskou a technickou spolehlivost v systému člověk – vozidlo. Spolehlivost celého systému je dána dílčími spolehlivostmi technických subsystémů a spolehlivostí člověka jako lidského ...
 • Testování a měření EMC 

  Bartoň, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility v celé její šíři, jak po stránce technické tak i biologické. V této práci jsou rozebrány jednotlivé legislativní požadavky a předpisy EMC. ...