Now showing items 1-8 of 8

 • Akustický snímač s ICP napájením a elektronickým katalogovým listem 

  Dvorský, Pavel
  Úkolem této bakalářské práce je seznámení s normou IEEE 1451.4 a připojením snímačů s ICP napájením k měřicím zařízením. Dále se zabývá obvodovým řešením snímače akustického tlaku (mikrofonu) s ICP (CCLD) napájením a ...
 • Automatizovaný měřicí testovací systém 

  Žampach, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření obslužného software pro multimetr a multifunkční generátor signálů. V první části se práce zaměřuje na teoretickou problematiku měřicího systému a jeho součástí. Ukazuje komunikaci ...
 • Datalogger s mikrokontrolerem MSP430 a SD paměťovou kartou 

  Váša, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukcí bateriového dataloggeru s mikrokontrolerem MSP430. Na začátku práce jsou popsány různé typy dataloggeru a jejich vybavení. Dále je zde řešen návrh dataloggeru. Jako je elektrické zapojení, návrh ...
 • Měření vodivosti kapalin 

  Maceška, Radek
  Popis měření vodivosti kapalin. Popis různých druhů snímačů vodivosti kapalin. Výpočet konstanty čtyřelektodové sondy Tetragon 325. Závislost vodivosti kapalin na frekvenci, elektrickém proudu a teplotě.
 • Modul pro měření vlnové délky světla 

  Matoušek, Vojtěch
  Měření vlnové délky světelného zdroje pomocí dvojité fotodiody s rozdílnou spektrální charakteristikou je jednoduché a rychlé. Ze závislosti průběhů napětí odpovídajících generovaným fotoproudům obou elementů dvojité ...
 • Objektové programování v LabVIEW 8.5 

  Roháč, Josef
  Cílem této práce je objasnit a seznámit uživatele s problematikou objektového programování v LabVIEW verze 8.5. V úvodu nastíní princip LabVIEW jako takového a připomene, kdy bylo objektové programování poprvé implementováno ...
 • Praktické ověření parametrů EMAT snímačů 

  Zlámal, Michal
  Úkolem je seznámení s EMAT snímači, jejich základními vlastnostmi a principem fungování. Doplnění teoretických poznatků získaných v Semestrální praci 1 spočívá na praktickém změření frekvenčních charakteristik budící a ...
 • Software pro ovládání polohovacího stolku 

  Schelle, Igor
  Bakalářská práce popisuje vlastnosti polohovacího mechanismu a její součástí je program, který ovládá tento polohovací mechanismus. V práci jsou popsány parametry charakterizující chování krokového motoru.