Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh sluchadla v prostředí LabVIEW 

    Macíček, Ondřej
    Práce obsahuje blokové schéma sluchadla pro podporu sluchu, anatomický popis sluchového orgánu člověka a fyzikální popis některých vybraných veličin, týkajících se zvuku a sluchu. Jsou rozebrány vyšetřovací metody pro ...