Now showing items 1-14 of 14

 • Databázový systém pro elektronický obchod 

  Lempera, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací databázového systému a webového rozhraní pro elektronický obchod. Webové rozhraní bude rozděleno do dvou částí. První část je určena zákazníkům a umožňuje registrovat ...
 • Distribuce matematických výpočtů v PC 

  Fuksa, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití grafických karet pro matematické výpočty. Výběrem vhodného vývojového nástroje a realizací několika příkladů využití výpočtů na grafických kartách.
 • Domovní alarm 

  Friml, Lubomír
  Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického zabezpečovacího systému (EZS) založeného na mikrokontroléru PIC16F77. EZS umožňuje vyhodnocovat signály z pohybových senzorů, magnetických kontaktů a laserové závory. ...
 • Firemní informační systém 

  Hronek, Pavel
  Předložená práce obsahuje analýzu, návrh a implementaci informačního systému pro firmu S.N.O.P, který umožňuje udržovat informace o zařízeních pracujících s výlisky. Dovoluje evidovat závady, denní a pravidelné kontroly, ...
 • Informační databáze ISP 

  Straník, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem informačního systému pro správu internetových přípojek poskytovatele internetového připojení. V návrhu jsou rozebrány možnosti komunikace systému se síťovými prvky a pro zvolený typ komunikace ...
 • Mikroprocesorem řízené zabezpečovací zařízení 

  Machek, Ondřej
  Práce řeší problematiku zabezpečení objektů pomocí zabezpečovacích ústředen. Práce se zabývá návrhem zabezpečovacího zařízení a softwarového vybavení pro zabezpečovací ústřednu. MACHEK, O. Mikroprocesorem řízené zabezpečovací ...
 • Mikroprocesorový systém pro řízení robota 

  Novotný, Peter
  Táto práca sa zaoberá riadením modelu priemyselného manipulátoru pomocou mikroprocesorového systému. Prvá časť sa venuje oboznámeniu s problematikou riadenia manipulátorov a fungovania servomotorov. Druhá časť obsahuje ...
 • Ruční terminál pro VN tester 

  Coufal, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba ručního terminálu pro vysokonapěťovou sondu Spark 2030UL. Je zde popsán návrh a výroba desky plošných spojů ručního terminálu. Dále je zde popsáno vytvoření softwarového vybavení ...
 • Řídicí jednotka pro ovládání garážových vrat 

  Mráz, Stanislav
  V této bakalářské práci je popsán návrh systému, který slučuje funkci řídicí jednotky pro ovládání garážových vrat a funkci alarmu určeného pro zabezpečení garáže. Úvodní část práce se zabývá řídicími jednotkami alarmů, ...
 • Řízení piezomotoru 

  Robotka, Jan
  Práce má za cíl navrhnout a realizovat řídicí systém pro nový typ piezomotoru s akčními prvky MPA za účelem naměření charakteristik tohoto piezomotoru, potřebných pro jeho využití v praxi. V textu jsou nejprve zpracovány ...
 • Systém pro komunikaci mezi vozítkem a počítačem PC 

  Petrov, David
  Bakalářská práce řeší problematiku komunikace mezi vozítkem a počítačem. Obsahuje rozbor možných způsobů přenosů povelů z počítače PC do mobilního robota (vozítka). Pro výsledné řešení jsou zvoleny bezdrátové hybridní ...
 • Vzorové úlohy ve VHDL 

  Huzlík, Petr
  Tato bakalářska prace navazuje na semestralní projekt a zabývá se jazykem VHDL a obvody FPGA a CPLD firmy Xilinx. Dále pak má tato práce za cíl popsat, jak zacházet s vývojovým prostředím WebPack, kde je popsáno jak ...
 • Zabezpečovací systém s hlášením na mobilní telefon 

  Novák, Petr
  Cílem této práce je vytvořit Elektronický zabezpečovací systém, který by bylo možno použít jednak v trvale, či dočasně obývaných prostorech, případně i v automobilech. Výhodou tohoto systému je možnost tichého poplachu, ...
 • Zabezpečovací zařízení domu nebo bytu řízené mikroprocesorem 

  Kozák, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečovacích systémů používaných v domech nebo bytech. Obsahuje popisy a principy nejpoužívanějších senzorů určených pro detekování zloděje, ale také ochranu bytu před požárem. Je zde ...