Now showing items 1-1 of 1

  • Měření magnetických polí na elektrických strojích 

    Manduch, Viliam
    Táto bakalárka práca sa zaoberá magnetickým požom a princípmi, na ktorých sú založené senzory na jeho meranie. Ďalšia časť práce skúma rozloženie magnetického poža v okolí asynchrónneho motora. Analýza je vyhodnocovaná ...