Now showing items 1-1 of 1

  • Jednoduchý fluxmetr s grafickým zobrazením B-H křivky 

    Němec, David
    Tato bakalářská práce se nejdříve zabývá problematikou magnetických materiálů, kde mají feromagnetické látky klíčové vlastnosti. Posléze se zabývá jednotlivými křivkami pro měření hysterézní smyčky a její zobrazení. V další ...