Now showing items 1-1 of 1

  • Adaptivní Linuxové firewally, geografický firewalling 

    Najbr, Ondřej
    Cílem bakalářské práce je prostudovat a popsat možnosti adaptivního firewallingu, kterými disponuje linuxový firewall netfilter, prostudovat pokročilý routing a okrajově geografický IP filtering. Detailně se budu zabývat ...