Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování vlastností přenosového kanálu u xDSL systémů 

    Nepovím, Pavel
    Cílem práce je objasnit čtenáři problematiku modelování přenosových vlastností metalických symetrických vedení, které jsou stále nejběžnějším přenosovým médiem v přístupových sítích, kde jsou nasazovány digitální účastnické ...