Now showing items 1-1 of 1

  • Řídicí systém pro mobilní platformu 

    Sárközy, Imrich
    Ciežom projektu je navrhnúť a realizovať obvod s mikrokontrolérom, ktorý bude mať za úlohu riadiť mobilnú jednotku osadenú kamerou a snímačmi neelektrických veličín. Prvá časť projektu zahrňuje návrh schémy obvodu a odladenie ...