Now showing items 1-1 of 1

  • Optoelektronický senzor polarizačního stavu prošlého světla 

    Bajgar, Aleš
    Biologické tkáně mají rozměr buněk větší než je vlnová délka viditelného světla. Při průchodu světla tkání dochází k Mieovu rozptylu světla a vznikají různé polarizační stavy, které mohou mít vypovídací schopnost o stárnutí ...