Now showing items 1-1 of 1

  • Planární filtry s porušenou zemí 

    Tomíček, Martin
    Bakalářská práce popisuje mikropáskovou planární dolní propust s narušenou zemí. Práce se zabývá návrhem a simulací propusti v programu Ansoft Designer, srovnáním výsledků s realizovanou dolní propustí a zhodnocením jejich ...