Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh rozhraní základních sběrnic v jazyce VHDL 

  Toman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozhraní základních komunikačních sběrnic v jazyce VHDL. Navržená rozhraní sběrnice jsou UART, SPI a I2C. V textu je uveden popis vlastností navržených sběrnic a způsob realizace ...
 • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

  Macháč, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu sítě 110 kV před a po připojení zdroje 100MW do uzlu sítě. Tato síť může být napájena ze dvou rozvoden 400/110 kV – výpočet ustáleného chodu sítě se provádí pro napájení z ...
 • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

  Němec, Jan
  Připojení nových zdrojů elektrické energie do sítě je důležité pro stávající síť z důvodu její zatížitelnosti a dimenzování. Je třeba zhodnotit, zda možnost připojení nového zdroje do sítě je reálná a neohrožující plynulý ...
 • Standardy výcviku obsluhy rozvoden a transformoven 

  Nerušil, Ondřej
  Při sbírání zkušeností a zvyšování odborné úrovně byl jsem seznámen s odborným pracovníkem podniku Semperflex Optimit s.r.o . Po konzultaci s odborným pracovníkem jsem byl seznámen s výrobním programem podniku, rozdělením ...