Now showing items 1-1 of 1

  • Základní měřící techniky magnetické rezonance 

    Toufarová, Tereza
    Tato práce pojednává o základních principech magnetické rezonance. Popisuje tento jev z pohledu kvantové mechaniky a z pohledu klasické fyziky. Oba dva přístupy se značně liší, ale ke kompletnímu popisu jevu je potřeba ...