Now showing items 1-1 of 1

  • Měření teploty na elektrickém motoru 

    Trnka, Zbyněk
    Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s různými metodami měření teploty na elektrickém motoru při užití chlazení. Úvod práce je věnován základním pojmům a definicím z oblasti přenosu tepla, proudění tekutin, ztrátám ...