Now showing items 1-2 of 2

  • Domovní alarm 

    Friml, Lubomír
    Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického zabezpečovacího systému (EZS) založeného na mikrokontroléru PIC16F77. EZS umožňuje vyhodnocovat signály z pohybových senzorů, magnetických kontaktů a laserové závory. ...
  • Nové možnosti a trendy v oblasti elektronického vyučování 

    Šprta, Vlastimil
    Tato bakalářská práce navazuje na semestrální projekt, ve kterém jsem se převážně zabýval pojmem e-learning jako takovým. Jelikož e-learning je pojem velmi široký a v odborném světě neustále dochází k jeho transformacím, ...