Now showing items 1-1 of 1

  • Úzkopásmový přenos dat po energetických sítích 

    Valenta, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá převážně úzkopásmovým přenosem dat po energetických sítích nízkého napětí. Nejprve jsou rozebrány možnosti, které nám úzkopásmový přenos dat po silových vedeních přináší, dále pak druhy šumů, ...