Now showing items 1-1 of 1

  • Měření biologických signálů pomocí systému Biopac 

    Brudík, Vladislav
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snímání elektrické aktivity z mozku, která se provádí pomocí elektroencefalografu, a zpracováním naměřených dat. Teoretická část je zaměřena na mozek, jeho stavbu a funkce. ...