Now showing items 1-3 of 3

 • Simulace použití solárních článků v elektromobilech 

  Obadal, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou výroby a využití elektrické energie v elektromobilech pomocí fotovoltaických článků. V této práci je uveden model fotovoltaického systému složeného ze tří fotovoltaických polí umístěných ...
 • Studium objemových změn aktivních hmot elektrod olověného akumulátoru 

  Nevoral, Miroslav
  Tato bakalářská práce je věnována podrobnému studiu vlivu přítlaku na vlastnosti kladných a záporných elektrodových hmot olověného akumulátoru, s hlavním důrazem na vysvětlení naměřených charakteristik. Byly sestaveny tři ...
 • Vývoj autonomního fotovoltaického systému 

  Svoboda, Luboš
  Práce se zabývá realizací systému, který umožní testovat vliv šesti různých režimů na životnost akumulátoru. Systém bude spojen s počítačem, který bude provádět měření proudu a napětí a přepínat mezi nabíjecím a vybíjecím ...