Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza frekvence atmosférických turbulencí 

    Kerber, Rostislav
    Atmosférické turbulence mají negativní vliv na kvalitu optického signálu. Jejich vznik a vliv na optický signál je předmětem této práce. V projektu jsou tyto turbulence matematicky popsány. Dále je zde uveden laboratorní ...
  • Vliv atmosférických turbulencí na intenzitní profil laserového svazku 

    Císař, David
    Optické bezkabelové spoje poskytují přirozenou alternativu k mikrovlnným a kabelovým systémům. Tato technologie je použita pro optické spoje mezi pozemními stanicemi a také mezi platformami ve vysokých výškách (HAPs). ...